Styrelsen 2020

Vid årsmötet antogs följande styrelse för Ljusdalsliberalerna

Henrik Estander, ordförande;  Maud Jonsson, vice ordförande; Maud Jonsson, kassör; Bengt Nyström, sekreterare.

Övriga styrelseledamöter; Harald Noreus, Suzanne Blomqvist och Lasse Bergqvist.

Ersättare: Sonia Nyström, Berit Wikström, Mats Nygårdh, Åsa Malmström, Roger Walter och Bertil Skoog.