Styrelsen 2019

Vid årsmötet antogs följande styrelse för Ljusdalsliberalerna

Lennart Rohdin, ordförande;  Roger Walter, vice ordförande; Maud Jonsson, kassör; Sonja Nyström, sekreterare.

Övriga styrelseledamöter; Harald Noreus, Suzanne Blomqvist, Lasse Bergqvist, Bengt Nyström, Berit Wikström, Mats Nygårdh, Åsa Malmström.

Ersättare:  Bertil Skoog